• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

10sp / thùng

Dương, Lá ,Biển

57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50sp / thùng

5 màu

47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50 sp / thùng

Trắng, Trà, Dương, Lá

53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
38 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
39,000 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
34,000 Đ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
34 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
36 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Kích cỡ: A3 / A4 , 297x420 / 210x297.

Định lượng: 80gsm / 70gsm.

Đóng gói: 500tờ/ Liên , 5Liên/ Hộp.

Chất liệu: 100% gỗ tái sinh.

Vận chuyển: Miễn phí tại TPHCM. Miễn phí toàn quốc với những đơn hàng lớn.

144 lượt (1 Đánh giá)
60,000 Đ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
34 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
36 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
36 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
10,967 Đ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
38 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
37 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
31 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
35 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
32 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
110,000 Đ
Sale
96 lượt (1 Đánh giá)
125,000 Đ 125,000 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
216 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
342 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
128 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
65,000 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
73,000 Đ
88 lượt (1 Đánh giá)
130,000 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
65,000 Đ
79 lượt (1 Đánh giá)
75,000 Đ
47 lượt (1 Đánh giá)
130,000 Đ
48 lượt (1 Đánh giá)
35,000 Đ
61 lượt (1 Đánh giá)
148,000 Đ
64 lượt (1 Đánh giá)
38,000 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
63,000 Đ
86 lượt (1 Đánh giá)
72,000 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
127,000 Đ
50 lượt (1 Đánh giá)
33,000 Đ
55 lượt (1 Đánh giá)
142,000 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
38,000 Đ
194 lượt (1 Đánh giá)
64,000 Đ
178 lượt (1 Đánh giá)
76,000 Đ
100 lượt (1 Đánh giá)
126,000 Đ
94 lượt (1 Đánh giá)
152,000 Đ
Sale
70 lượt (1 Đánh giá)
32,000 Đ 32,000 Đ
Sale
67 lượt (1 Đánh giá)
39,000 Đ 39,000 Đ
Sale
108 lượt (1 Đánh giá)
62,000 Đ 62,000 Đ
Sale
172 lượt (1 Đánh giá)
76,500 Đ 76,500 Đ
Sale New
242 lượt (1 Đánh giá)
155,000 Đ 155,000 Đ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Cung Cấp {Giấy in | giấy photocopy} Giá Sỉ 

 

Hiện nay, các loại giấy in và giấy photocopy đang là các mặt hàng khá phổ biến được sử dụng rộng rãi ở nước ta. Là sản phẩm rất cần thiết phục vụ cho nhu cầu học tập, làm việc của mọi người.

Mua giấy in, giấy photocopy tại Sang Hà?

Có rất nhiều địa chỉ công ty hiện nay thành lập để cung cấp các loại giấy in giấy photocopy cho người sử dụng, đáp ứng nhu cầu tốt của người dùng. Vì thế rất có nhiều sự lựa chọn để bạn chọn mua.

Nếu bạn đang cần mua với giá rẻ chính hãng, xin hãy lựa chọn chúng tôi, bởi Sang Hà thực sự là một địa chỉ đáng tin cậy, một lựa chọn tuyệt vời tốt nhất để bạn mua giấy, chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng mẫu mã các loại giấy sử dụng, hiện đang có mặt hầu hết trên thị trường như: giấy niêm phong, giấy caro, giấy gói quà, giấy phân trang, giấy cuộn, giấy in ảnh in màu, giấy plus A+, giấy supper,...

Lí do nên mua giấy của Sang Hà?

Chất lượng giấy tốt 

Được chúng tôi trực tiếp mua chính hãng tại các nhà sản xuất của tập đoàn lớn.

Đa dạng mẫu mã các loại

Cung cấp với nhiều loại giấy tốt, đáp ứng mọi nhu cầu người tiêu dùng sử dụng.

Giấy có độ sáng cao, tùy vào mỗi loại giấy mà được thiết kế với độ mỏng, độ dày khác nhau.

Cam kết giá rẻ cạnh tranh

Được buôn bán và cung cấp sản phẩm giấy với giá rẻ cạnh tranh nhất trên thị trường, chúng tôi luôn đưa ra mức giá rẻ tối ưu nhất cho người mua, bởi chúng tôi là nhà phân phối chính của nhà sản xuất giấy.

Giao hàng miễn phí vận chuyển

Chúng tôi hỗ trợ cung cấp giao hàng miễn phí tại tphcm và các khu vực tỉnh lân cận

Mọi chi tiết mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để mua hàng, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.