• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

12 sp / thùng

Xanh Dương

53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

12 sp / thùng

Xanh Dương

54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 sp /lốc

Trắng Trong

43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 sp / lốc

Trắng Trong

66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 sp/ lốc

Trắng Trong

54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

16 sp / lốc

Trắng Trong

61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

16 sp / lốc

Trắng Trong

42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

30 sp / lốc

Trắng Trong

38 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

32 sp / lốc

Trắng Trong

35 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

16 sp / lốc

Trắng Trong

46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

12 sp / lốc 

Trắng Trong

53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 sp / lốc

Trắng Trong

50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 sp / lốc

Trắng trong

48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Đen , Trong

67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Xám , Đen, Đỏ

41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh, Xám, Đen , Đỏ

45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Đen , Xám

49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Đen, Xám

39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh, Đen, Xám

45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp /  thùng

Xanh , Đen , Xám

37 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Xám , Đen , Đỏ

47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh, Xám,Đen Đỏ

54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh, Đen , Trong

48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh, Đen , Trong

55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp/ thùng

Xanh, Đen, Trong

50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp/ thùng

Xanh, Đen , Trong

39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp/ thùng

Xanh, Đen, Trong

34 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10sp/thùng

Xanh, đen, trong

42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10 sp / thùng

Xanh , Đen, Trong

48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

10sp/ thùng

Xanh, Đen , Trong

46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20sp / lốc

kích thước 8 x 24 

Trắng

32 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
34 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

80sp/ bao

Dương, lá, đỏ, đen

37 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 12 cái
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 120 hộp (12 lốc)
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 20 cái
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
56,199 Đ
84 lượt (1 Đánh giá)
2,753 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
908,600 Đ
56 lượt (1 Đánh giá)
443,850 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
690,420 Đ
66 lượt (1 Đánh giá)
427,390 Đ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
71,384 Đ
58 lượt (1 Đánh giá)
88,434 Đ
49 lượt (1 Đánh giá)
97,946 Đ
55 lượt (1 Đánh giá)
124,087 Đ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
189,755 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
251,804 Đ
66 lượt (1 Đánh giá)
143,801 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
275 lượt (1 Đánh giá)
191,597 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
121,157 Đ
40 lượt (1 Đánh giá)
66,822 Đ
50 lượt (1 Đánh giá)
24,420 Đ
48 lượt (1 Đánh giá)
29,559 Đ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
29,193 Đ
42 lượt (1 Đánh giá)
34,577 Đ
45 lượt (1 Đánh giá)
32,823 Đ
45 lượt (1 Đánh giá)
35,953 Đ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
38,273 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
30,836 Đ
46 lượt (1 Đánh giá)
29,027 Đ
54 lượt (1 Đánh giá)
45,621 Đ
58 lượt (1 Đánh giá)
29,193 Đ
42 lượt (1 Đánh giá)
21,534 Đ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
35 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
41 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
32 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Kệ , Khay , Tủ Tài Liệu

Việc nghiên cứu, học tập cũng như làm việc phải cần đến nhiều nguồn tài liệu như: sách, vở, các loại tài liệu tham khảo khác, các hồ sơ tài liệu trong quá trình làm việc,… Vì vậy, tủ đựng văn phòng, khay kệ tài liệu không thể thiếu đối với mọi lứa.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng nó sắp xếp các loại đồ dùng văn phòng và sử dụng là vật phẩm trang trí cho góc học tập và nơi làm việc. Bạn có thể tham khảo những mẫu tủ đựng văn phòng chất lượng cao, giá hấp dẫn tại sangha.vn

Mua các loại tủ đựng văn phòng tiện lợi, giá hấp dẫn tại Sangha.vn

Nếu các bạn đang băn khoăn lựa chọn để mua các sản phẩm tủ văn phòng, hay đến với Sang Hà – kênh mua hàng trực tuyến cung cấp nhiều sản phẩm với những tính năng nổi bật. Sang Hà có chính sách đảm bảo uy tín, tiện lợi, giao hàng tận nơi, cung cấp hàng đảm bảo chất lượng, cam kết chính hãng. Bên cạnh đó, các bạn có thể đổi trả các sản phẩm và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Vì vậy, các bạn hãy truy cập vào trang web của sangha.vn và đặt hàng ngay hôm nay nhé!