• 15 Sản Phẩm/Trang
  • 30 Sản Phẩm/Trang
  • 60 Sản Phẩm/Trang
  • Xem Tất Cả
  • Sắp Xếp Theo
  • Tiêu Đề A-Z
  • Tiêu Đề Z-A
  • Mô Tả A-Z
  • Mô Tả Z-A
3,497 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,351 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,261 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
915 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
946 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,232 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,404 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

EGRA-13M : 13pt 3,2 x 2,3 mm

EGRA-16M : 16pt 4,0 x 3,2 mm

EGRA-19M : 19pt 4,7 x 3,8 mm

EGRA-25M : 25pt 6,2 x 4,8 mm

EGRA-33M : 33pt 8,2 x 6,4mm

 

00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

EGRN-13M : 13pt 3,2 x 2,3 mm

EGRN-16M : 16pt 4,0 x 3,2 mm

EGRN-19M : 19pt 4,7 x 3,8 mm

EGRN-25M : 25pt 6,2 x 4,8 mm

EGRN-33M : 33pt 8,2 x 6,4mm

EGRN-48M : 48pt 11,9 x 9,3 mm và 11,9 X 3,5 mm

EGRN-60M : 60pt 15,1 x 11,7 mm và 15,1 x 4,7 mm

00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Kích thước 14mm

Kích thước phù hợp cho những con dấu tên theo katakana,Kanji

Màu :Đen ,xanh,đỏ

00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,043 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
909 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
927 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
972 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
971 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,013 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,039 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
957 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
963 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
965 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
899 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

XL - 6

XL - 9

XL - 11

XL - 15

1,139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,098 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
939 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
987 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
990 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
996 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,097 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy