• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

12sp/thùng

Dương, đỏ, lá , biển

34 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Dương, đỏ, lá, biển

39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

40 sp/ thùng

Dương, đỏ, lá , biển

42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

108 sp / thùng

Màu Cam

33 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
38 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
35 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
75,669 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
19,814 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
33,433 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
24,964 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
30,736 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
33,733 Đ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
6,600 Đ
69 lượt (1 Đánh giá)
12,300 Đ
50 lượt (1 Đánh giá)
16,000 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
21,500 Đ
82 lượt (1 Đánh giá)
29,000 Đ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
9,900 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
138 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Băng keo giá sỉ rẻ nhất tại tphcm

 

Băng keo còn có tên gọi khác là băng dính, đây là vật dụng quen thuộc với nhiều người. Hiện nay, trên thị trường có nhiều công ty sản xuất nhiều loại băng keo dính để nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng, mỗi loại sản phẩm đều có một chức năng sử dụng riêng khác nhau.

 

Một số loại băng keo phổ biến hiện nay

Băng keo dán thùng

Nghe cái tên loại keo cũng đủ biết nó có chức năng gì rồi phải không các bạn? Băng keo dán thùng là dùng để đóng thùng hàng, gói quà, gói bưu phẩm tại các công ty xí nghiệp, trường học hay tại các hộ gia đình. Chúng có công dụng giúp băng dính chắc chắn.

Với 2 loại băng keo trong hay băng keo đục để dán thùng, sản phẩm sử dụng khá đơn giản và nhẹ nhàng, trở nên thuận tiện hơn trong các công việc rất nhiều.

Băng keo trang trí

Đây là loại băng keo cũng được nhiều người sử dụng phổ biến hiện nay, nó có khả năng nghệ thuật cao. Với nhiều loại băng keo trang trí có nhiều màu sắc  khác nhau dùng để trang trí cánh cửa, trang trí tường nhà, lọ hoa, đèn ngủ,… giúp trang trí các không gian thêm sắc màu lộng lãy hơn.

Băng keo chịu nhiệt

Băng keo chịu nhiệt được nhiều người đánh giá cao về sự bảo vệ an toàn sức khỏe con nguời. Có khả năng chống cháy tốt, cách điện cao, có trở kháng lại các loại hóa chất kiềm aixt và một số chất dung môi.

Sản phẩm thường được sử dụng rộng rãi trong các công ty xí nghiệp, các ngành điện tử, các cửa hàng sủa chữa điện tử,… dùng để dán lên các con chip, để bọc mối nối, mối hàn lại với nhau, cách nhiệt kho lạnh,…

Băng keo giấy

Được sản xuất từ một lớp cao su có độ dính tốt, có khả năng chịu nhiệt trên 80 độ C, thường có màu sắc trắng, vàng, kem là chủ đạo. Băng keo giấy có cấu tạo thiết kế phần làm trụ ở giữa lõi giấy, quấn quanh giúp cho băng keo không sợ bị móp méo và dễ cầm nắm khi sử dụng. Là sản phẩm lựa chọn tốt nhất dùng để dán niêm phong hàng hóa, gói hộp quà, ghi chú lên mặt sản phẩm,…

Ngoài ra còn mẫu mã băng keo khác như :

- Băng keo màu OPP với nhiều màu sắc khác nhau

- Băng keo simili

- Băng keo 2 mặt

- Băng keo giấy nhăn

-  Băng keo lụa

- Băng keo xốp

- Băng keo vải

- Băng keo trong văn phòng

- Băng keo điện nano

- Băng keo 3M,…

 

Nên mua băng keo ở đâu giá rẻ tại Tphcm

Đây là câu hỏi nhức nhói của nhiều người khi chọn mua băng keo chất lượng tốt giá rẻ. Vì hiện nay có nhiều loại băng keo hàng giả hàng kém chất lượng được bán tràn lan.

Chính vì thế bạn nên lựa chọn công ty Sang Hà chuyên cung cấp băng keo chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Là công ty nhiều năm kinh nghiệm cung cấp sỉ giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường, được lấy trực tiếp từ nhà sản xuất chính hãng. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành sản phẩm rẻ bất ngờ.

Khi bạn mua băng dính với số lượng lớn, sẽ được giảm giá xuống với chiếc khấu cao, nếu sản phẩm mắc phải lỗi bạn cũng có thể hoàn trả lại hàng nên có thể yên tâm khi mau hàng. Với những ưu điểm trên còn ngần ngại gì nữa, bạn có thể liên hệ ngay hôm nay với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn một cách nhiệt tình nhất.

Danh sách các quận huyện Sang Hà đã cung cấp băng keo giá sỉ tại TPHCM: Quận bình thạnh, Quận thủ đức, Quận Gò Vấp, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Tân Bình,Quận Bình Tân, Quận Tân Phú, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn và các khu vực lân cận khác như Bình Dương, Đồng Nai,…

12 lý do vượt trội của Sang Hà

✓ Cung cấp băng keo giá sỉ chính hãng, nói không hàng nhái hàng kém chất lượng.

✓ Có thể đổi trả lại khi có lỗi của nhà sản xuất hay bạn không ưng ý vẫn có thể đổi được

✓ Miễn phí vận chuyển giao hàng cho tất cả các đơn hàng

✓Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình về sản phẩm, xuất xứ, cách thức thanh toán, công nợ,…

 ✓Bạn sẽ bất ngờ vì sao mức giá của Sang Hà có thể rẻ đến thế! Chắn chắn bạn sẽ tiết kiệm chi phí không nhỏ khi lựa chọn chúng tôi đấy.

✓ Bên cạnh đó, giá rẻ còn rẻ hơn khi có nhiều ưu đãi lớn, chiếc khấu cao khi mua số lượng lớn.

✓ Giao hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp, tại TPHCM chúng tôi có thể giao trong vòng 1 giờ chốt được đơn hàng.

✓ Cam kết đảm bảo 100% khách hàng hài lòng và ưng ý

✓ Các đối tác khách hàng khi mua đầu tiên sẽ quay lại đặt mua tiếp lần sau hầu như là 98%.

✓ Mẫu mã sản phẩm đa dạng cho bạn tha hồ lựa chọn, đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

✓ Đội ngũ nhân viên công ty chuyên nghiệp

✓ Thanh toán công nợ nhanh chóng và linh hoạt

Quý khách đặt băng keo giá sỉ - giá rẻ tại TPHCM, xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ

Địa chỉ: Số 6 - 7 - 8 - 9 - 11 Đường T4B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: (028) 38 123 011 -  (028) 38 130 448

Email:  sangha@sangha.vn