• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

100 sp / thùng

Dương, Đỏ, Lá , Biển

79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Đặc điểm kỹ thuật: 175mm 6 4/5 "
 

Chất liệu: ABS + TPE, thép không gỉ
 

Đóng gói: Thẻ vỉ, 12 cái / hộp, 144 cái / carton
 

Màu sắc: Xanh dương, xanh lục, hồng.
 

76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

 

 

86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
24,520 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
21,279 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
23,976 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
19,625 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
19,092 Đ
98 lượt (1 Đánh giá)
37,041 Đ
66 lượt (1 Đánh giá)
16,117 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
18,826 Đ
138 lượt (1 Đánh giá)
14,175 Đ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
14,075 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
11,877 Đ
82 lượt (1 Đánh giá)
16,528 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
44,977 Đ
97 lượt (1 Đánh giá)
15,107 Đ
98 lượt (1 Đánh giá)
7,615 Đ
87 lượt (1 Đánh giá)
7,448 Đ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
9,102 Đ
82 lượt (1 Đánh giá)
25,641 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
9,602 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
14,852 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
11,144 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
8,480 Đ
69 lượt (1 Đánh giá)
13,409 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
25,352 Đ
96 lượt (1 Đánh giá)
22,311 Đ
93 lượt (1 Đánh giá)
34,477 Đ
54 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
4,451 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
16,872 Đ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
53,569 Đ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

  Giao hàng miễn phí tại TPHCM
  Cung cấp sỉ cho đại lý
  Phân phối trên toàn quốc
  Thương hiệu Deli - Thương hiệu dẫn đầu
  Sản phẩm chính hãng - từ tập đoàn deli
  Cam kết chất lượng hàng tốt

64 lượt (1 Đánh giá)
9,701 Đ
69 lượt (1 Đánh giá)
9,502 Đ

  Giao hàng miễn phí tại TPHCM
  Cung cấp sỉ cho đại lý
  Phân phối trên toàn quốc
  Thương hiệu Deli - Thương hiệu dẫn đầu
  Sản phẩm chính hãng - từ tập đoàn deli
  Cam kết chất lượng hàng tốt

76 lượt (1 Đánh giá)
8,159 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
16,095 Đ
68 lượt (1 Đánh giá)
11,544 Đ
84 lượt (1 Đánh giá)
11,544 Đ
68 lượt (1 Đánh giá)
11,511 Đ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
43 lượt (1 Đánh giá)
13,000 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
16,000 Đ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Trong các văn phòng hiện nay, nhu cầu sử dụng dao cắt giấy, kéo cắt giấy là hết sức cần thiết và quan trọng giúp cho các công việc văn phòng trở nên dễ dàng và giúp ích trong các công việc thủ công.

Đối với các văn phòng hay nhà xưởng làm việc liên quan nhiều đến các loại giấy tờ hay các loại bìa giấy hay bìa carton thì các loại dao kéo hay bàn cắt giấy là hết sức cần thiết.

Dao - kéo dùng trong các văn phòng, công ty thường là dao rọc giấy và các loại kéo dùng để cắt giấy với các kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Dao rọc giấy là loại dao dùng để cắt giấy, bìa giấy hoặc các loại thùng carton. Dao rọc giấy thông dụng trong các văn phòng, công ty vì dễ sử dụng, an toàn và có các lưỡi dao để thay thế mỗi khi bị gãy. Các sản phẩm dao rọc giấy có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau nhưng thông dụng trên thị trường hiện nay là Dao rọc giấy lớn, dao rọc giấy trung, dao rọc giấy nhỏ.

Kéo không chỉ thông dụng trong các văn phòng mà còn rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, kéo giúp cắt giấy, bìa giấy hoặc cắt một số vật dụng khác. Kéo có rất nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các vật dụng cần cắt. Các loại kéo thông dụng hiện nay là Kéo lớn ( size 10 inch), Kéo VP nhỏ đồi mồi S120, Kéo lớn K20, Kéo Đài Loan 006,...

Văn phòng phẩm Sang Hà chuyên cung cấp các loại văn phòng phẩm: Dao, Kéo, Thước, Lưỡi dao, kéo shuter, dao thái, kéo xong hỉ, thước dây, kéo cắt giấy, thước kẻ, lưỡi dao trổ, kéo văn phòng và nhiều loại văn phòng phẩm khác.

Đến với chúng tôi bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng.