• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

Nhãn hiệu: CASTONG

Cấp độ : Chống cắt mức độ 5

Vật liệu : Sợi kevla khâu da

Chức năng : Chống cắt, đục thủng, chịu mài mòn, không trơn trượt

Ứng dụng : Xây dựng, gia công, gia cố, bảo dưỡng và lắp ráp ô tô, gia công thủy tinh, tái chế kim loại, kho bãi, lắp ráp điện tử, phòng ngừa hằng ngày…

Chiều dài : 24cm

Trọng lượng : 110 ~ 130g / đôi

66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
121 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Sale
101 lượt (1 Đánh giá)
13,000 Đ 11,000 Đ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
111 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
121 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Sale
100 lượt (1 Đánh giá)
3,300 Đ 3,300 Đ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Găng Tay Bảo Hộ Lao Động

Trong các loại thiết bị bảo hộ lao động thì găng tay bảo hộ cũng được coi là rất cần thiết và quan trọng để trang bị cho người lao động trong quá trình làm việc. Để bảo vệ đôi bàn tay bên cạnh cách giải pháp về mặt kỹ thuật thì việc sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân đúng cách cũng góp phần rất lớn vào việc giảm thiểu hậu quả do tai nạn lao động gây ra đối với đôi bàn tay. Khi mua một đôi găng tay dùng trong bảo hộ lao động, chúng ta không chỉ chọn đôi găng tay vừa tay, chọn đôi găng tay đúng với tính chất công việc, mà còn phải biết cách sử dụng găng tay cho an toàn và phù hợp.

Găng tay lao động có rất nhiều loại khác nhau có chất liệu hoàn toàn không giống nhau, tùy mỗi loại găng tay sẽ phù hợp với điều kiện công việc phù hợp nhất. Găng tay bảo hộ lao động bao gồm các loại như: Găng tay vải, găng tay bảo hộ tráng bạc găng tay da, găng tay cao su, găng tay chống axit, găng tay cao su chống hóa chất. Cần lựa chọn găng tay phù hợp với kích cỡ của tay người sử dụng. Chú ý khi sử dụng găng tay không được dùng găng tay quá rộng hoặc quá chật. Việc sử dụng găng tay quá rộng có thể dẫn đến những nguy hiểm do vướng găng tay vào công cụ, thiết bị. Còn sử dụng găng tay quá chật có thể gây khó chịu cho người sử dụng hoặc thậm chí có thể làm cho máu không lưu thông xuống bàn tay gây cảm giác mệt mỏi…

Một số loại găng tay bảo hộ lao động

Găng tay vải: Giúp bảo vệ tay khỏi các chất bụi bẩn, mảnh vụn, ma sát, độ nóng khi làm việc trong môi trường điều kiện không thuận lợi. Găng tay này rất phù hợp cho những công việc như bế, vác, cầm, nắm, kéo…

Găng tay tráng bạc: Loại găng tay này rất phù hợp cho những ngành hàn, đúc, lò sưởi, phản xạ nhiệt. Găng tay được làm từ chất liệu vải lót tổng hợp amiang nên sẽ bảo vệ bàn tay của bạn khỏi bị nóng hoặc lạnh

Găng tay da: Có tác dụng để bảo vệ chống lại các tia lửa, đặc biệt làm việc với các loại máy hàn thì cần sử dụng loại găng tay da sẽ giúp tránh mọi vật nóng ảnh hưởng đến tay của bạn.

Găng tay cao su: Găng tay làm bằng cao su (mủ cao su, vô trùng, hoặc butyl), nhựa, hoặc vật liệu cao su như tổng hợp nhằm bảo vệ công nhân do bỏng, kích thích, và viêm da do tiếp xúc với dầu, mỡ, dung môi , và các hóa chất. Việc sử dụng găng tay cao su cũng làm giảm nguy cơ tiếp xúc với máu và các chất có khả năng truyền nhiễm khác

Găng tay chống axit: Đây là các loại găng tay để chống lại chất axit nitric, acid HF, nhiên liệu tên lửa, chống lại các loại axit ăn mòn, hóa chất, khí, hơi nước, quá trình oxy hóa.

Găng tay chống hóa chất: Được làm từ các loại cao su tổng hợp chống lại các chất dung dịch trong các ngành hóa chất, nếu không trang bị cho người lao động thì hóa chất có thể ảnh hưởng đến bàn tay, gậy hại cho da, tổn thương về da tay