• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

20 vỉ / hộp

90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ruột bút chì kim cao cấp Artline EK-ML-5HB là ruột cho bút chì bấm.

Ruột bút có màu rất đậm.

Trong ruột chì ngoài các graphic carbon cao cấp.

Còn chứa thêm các phụ gia nhằm tăng độ đậm cho ngòi bút chì.

Hơn nữa phụ gia làm tăng độ bền cho ngòi bút tránh bị gãy

Ngòi ruột 0.5 mm

Hộp có 12 thanh

66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
26,000 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
34,000 Đ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
2,500 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
3,000 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
3,000 Đ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
22,278 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
18,215 Đ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
20,557 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
20,557 Đ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
3,219 Đ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
2,000 Đ
96 lượt (1 Đánh giá)
1,300 Đ
103 lượt (1 Đánh giá)
53,946 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
56,677 Đ
54 lượt (1 Đánh giá)
2,400 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
64,935 Đ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
2,331 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
4,000 Đ
112 lượt (1 Đánh giá)
38,328 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
5,000 Đ
69 lượt (1 Đánh giá)
39,128 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
44,178 Đ
56 lượt (1 Đánh giá)
2,100 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
28,283 Đ
79 lượt (1 Đánh giá)
30,625 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
1,900 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
33,078 Đ
131 lượt (1 Đánh giá)
2,500 Đ
78 lượt (1 Đánh giá)
4,000 Đ
107 lượt (1 Đánh giá)
18,870 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
2,900 Đ
89 lượt (1 Đánh giá)
37,123 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
24,531 Đ
66 lượt (1 Đánh giá)
2,331 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
2,500 Đ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Bút Chì , Ruột Chì

Bút Chì | Bút Chì 2B | Bút Chì Kim | Bút Chì Bấm | Bút Chì Màu | Bút Chì Thông Minh | Bút Chì Vẽ

 

Khi chúng ta nhắc đến bút chì, ai trong mỗi người đều nghĩ ngay đến những ngày ấu thơ chập chững đi học phải không các bạn? Nó là vật dụng gắn bó chúng ta rèn luyện chữ viết, tập vẽ  và ngay cả chúng ta lớn lên đi làm cũng cần sử dụng chúng.

 

Nguồn gốc của bút chì

Bút chì ra đời bởi nhà phát minh khoa học Nicolas-Jacques Conte vào năm 1795, mục đích kiến tạo ra là để ghi chép thông tin hoặc vẽ trên giấy, trên gỗ, chúng có cấu tạo với lõi màu đen, được làm từ than chì và các hợp chất có liên quan.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu người sử dụng ngày càng đông, nhiều nhà hãng sản xuất tạo ra nhiều loại bút chì phù hợp với những công việc của mỗi người, bên cạnh đó mỗi loại bút có giá thành khác nhau, giúp người dùng có nhiều sự so sánh lựa chọn.

 

Các loại bút chì được ưa chuộng nhất hiện nay

Hiện nay, thường phổ biến với dòng bút chì 3B, bút chì 2B, bút chì 4B với độ trơn êm, mền mại khi cầm. Ngoài ra cũng còn ưa chuộng dùng các loại bút từ 9H đến 9B, mỗi loại có ưu điểm riêng với độ màu nhạt đến đậm, ruột chì cứng và mềm,…

Trước kia ruột chì chỉ có màu đen, nhưng theo sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều nhà phát minh đa tài đã sáng tạo nghĩ ra bút chì màu bằng cách trộn các màu vào hỗn hợp than chì, các hợp chất chì,nước,…  giúp bút chì thêm nhiều ứng dụng cao trong cuộc sống.

Bút chì đenbút chì màu với nhiều màu sắc đa dạng. Bút chì đen thường hay sử dụng để  tập viết, vẽ còn bút chì màu thường được dùng trong hội họa, tô màu là chủ yếu.

Ngoài ra, các nhà sản xuất đem đến sản phẩm bút chì kim thường được gọi khác là bút chì bấm. là loại bút cũng được khá nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì không cần phải có một cái gọt bút chì đi theo, có một hộp ngòi riêng và thay ngòi khá dễ dàng.

Đó là các loại bút chì tiêu biểu được nhiều người sử dụng hiện nay, ngoài ra còn có nhiều dòng khác như bút chì màu nước và các bút chì thông minh có thể xóa gôm sạch dễ dàng. Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm bút chì khác nhau của chúng tôi cung cấp trên trang web nhé.

 

Nơi cung cấp các loại bút chì giá sỉ rẻ tại TP.HCM

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu và mua các loại bút chì giá rẻ tại Tphcm, thì Sang Hà là sự lựa chọn quyết định sáng suốt dành cho bạn. Với nhiều năm kinh nghiêm phân phối giá sỉ rẻ nhất từ các loại dòng bút thông thường đến các loại bút chì cao cấp. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng từ nhà sản xuất và nhiều ưu đãi lớn, chiếc khấu khi mua sản phẩm, ngoài ra còn giao hàng miễn phí tận nơi. Vậy còn chần chừ hay lo lắng gì, mà không liên hệ Sang Hà ngay hôm nay các bạn nhỉ?

Mọi nhu cầu, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ

Địa chỉ: Số 6 - 7 - 8 - 9 - 11 Đường T4B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: (028) 38 123 011 -  (028) 38 130 448

Email:  sangha@sangha.vn