• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
600 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
347 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
414 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
384 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
368 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
428 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ruột bút chì kim cao cấp Artline EK-ML-5HB là ruột cho bút chì bấm.

Ruột bút có màu rất đậm.

Trong ruột chì ngoài các graphic carbon cao cấp.

Còn chứa thêm các phụ gia nhằm tăng độ đậm cho ngòi bút chì.

Hơn nữa phụ gia làm tăng độ bền cho ngòi bút tránh bị gãy

Ngòi ruột 0.5 mm

Hộp có 12 thanh

329 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
419 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
317 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
454 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
439 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
330 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
375 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
400 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
398 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
374 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
411 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
569 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
435 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
331 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
465 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
614 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
365 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
330 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
341 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
332 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
356 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
375 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
439 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
357 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
349 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ngòi bút được bọc kim loại cứng, không bị cong, biến dạng khi vẽ. Với ngòi kim bạn có thể dễ dàng quan sát các nét vẽ. Mực bút có màu rất đẹp và bền không bị lem nhòe hay bay màu khi ma sát, bền với thời gian và ánh sáng mạnh.

Mã hàng EK-234

Ngòi bút 0.4 mm

Hộp có 12 cây

Màu sắc đậm, gồm 4 màu: đen, xanh, đỏ, lục.

293 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
343 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
433 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
373 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
445 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
321 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
270 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
359 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
380 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
253 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
291 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
448 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
442 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
285 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
343 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
424 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
339 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
346 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
291 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
512 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
289 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
352 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
297 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
306 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
377 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
311 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
370 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
419 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
439 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
535 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
328 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
264 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
442 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
346 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
464 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
361 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
579 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
416 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
370 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
407 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
392 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
663 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả