• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
826 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
581 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
665 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
671 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
564 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
710 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ruột bút chì kim cao cấp Artline EK-ML-5HB là ruột cho bút chì bấm.

Ruột bút có màu rất đậm.

Trong ruột chì ngoài các graphic carbon cao cấp.

Còn chứa thêm các phụ gia nhằm tăng độ đậm cho ngòi bút chì.

Hơn nữa phụ gia làm tăng độ bền cho ngòi bút tránh bị gãy

Ngòi ruột 0.5 mm

Hộp có 12 thanh

545 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
578 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
672 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
704 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
658 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
477 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
496 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
584 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
584 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
724 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
611 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
887 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
670 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
466 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
706 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
901 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
540 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
515 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
526 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
494 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
507 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
556 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
617 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
545 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
535 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ngòi bút được bọc kim loại cứng, không bị cong, biến dạng khi vẽ. Với ngòi kim bạn có thể dễ dàng quan sát các nét vẽ. Mực bút có màu rất đẹp và bền không bị lem nhòe hay bay màu khi ma sát, bền với thời gian và ánh sáng mạnh.

Mã hàng EK-234

Ngòi bút 0.4 mm

Hộp có 12 cây

Màu sắc đậm, gồm 4 màu: đen, xanh, đỏ, lục.

464 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
499 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
608 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
528 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
633 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
456 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
370 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
592 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
556 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
453 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
398 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
578 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
617 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
473 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
491 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
655 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
506 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
492 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
472 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
747 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
424 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
627 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
418 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
421 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
649 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
440 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
499 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
566 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
694 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
740 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
520 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
393 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
613 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
565 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
734 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
608 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
957 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
572 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
583 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
643 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
670 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,094 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả