• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ruột bút chì kim cao cấp Artline EK-ML-5HB là ruột cho bút chì bấm.

Ruột bút có màu rất đậm.

Trong ruột chì ngoài các graphic carbon cao cấp.

Còn chứa thêm các phụ gia nhằm tăng độ đậm cho ngòi bút chì.

Hơn nữa phụ gia làm tăng độ bền cho ngòi bút tránh bị gãy

Ngòi ruột 0.5 mm

Hộp có 12 thanh

144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
215 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
196 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
201 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
228 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
211 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ngòi bút được bọc kim loại cứng, không bị cong, biến dạng khi vẽ. Với ngòi kim bạn có thể dễ dàng quan sát các nét vẽ. Mực bút có màu rất đẹp và bền không bị lem nhòe hay bay màu khi ma sát, bền với thời gian và ánh sáng mạnh.

Mã hàng EK-234

Ngòi bút 0.4 mm

Hộp có 12 cây

Màu sắc đậm, gồm 4 màu: đen, xanh, đỏ, lục.

141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
126 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
214 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
211 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
128 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
129 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
179 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả