• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
1,243 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,034 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,072 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ruột bút chì kim cao cấp Artline EK-ML-5HB là ruột cho bút chì bấm.

Ruột bút có màu rất đậm.

Trong ruột chì ngoài các graphic carbon cao cấp.

Còn chứa thêm các phụ gia nhằm tăng độ đậm cho ngòi bút chì.

Hơn nữa phụ gia làm tăng độ bền cho ngòi bút tránh bị gãy

Ngòi ruột 0.5 mm

Hộp có 12 thanh

1,009 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,057 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,219 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
830 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
842 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,251 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,054 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,501 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,179 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
836 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,215 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,304 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
941 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
943 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
913 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
885 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
885 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
960 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,013 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
935 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
991 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Ngòi bút được bọc kim loại cứng, không bị cong, biến dạng khi vẽ. Với ngòi kim bạn có thể dễ dàng quan sát các nét vẽ. Mực bút có màu rất đẹp và bền không bị lem nhòe hay bay màu khi ma sát, bền với thời gian và ánh sáng mạnh.

Mã hàng EK-234

Ngòi bút 0.4 mm

Hộp có 12 cây

Màu sắc đậm, gồm 4 màu: đen, xanh, đỏ, lục.

893 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
903 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,008 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
938 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,049 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
843 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
710 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,058 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,046 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
841 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
765 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
989 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
895 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
851 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,079 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
895 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
832 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
888 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,238 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
846 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,233 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
776 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
767 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
804 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,062 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,084 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,200 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
888 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
766 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,084 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,052 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,201 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,285 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,538 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
981 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,025 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,043 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,798 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả