• 15 Sản Phẩm/Trang
  • 30 Sản Phẩm/Trang
  • 60 Sản Phẩm/Trang
  • Xem Tất Cả
  • Sắp Xếp Theo
  • Tiêu Đề A-Z
  • Tiêu Đề Z-A
  • Mô Tả A-Z
  • Mô Tả Z-A
180 lượt (1 Đánh giá)
22,760 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
10,190 Đ
192 lượt (1 Đánh giá)
17,660 Đ
210 lượt (1 Đánh giá)
27,090 Đ
180 lượt (1 Đánh giá)
10,040 Đ

Giao Hàng Miễn Phí TP.HCM - Bình Dương

Cung Cấp Sỉ Lẻ

Phân Phối Trên Toàn Quốc

Thương Hiệu Deli - Thương Hiệu Dẫn Đầu

Sản Phẩm Chính Hãng

Cam Kết Chất Lượng Tốt

260 lượt (1 Đánh giá)
59,170 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
6,161 Đ
237 lượt (1 Đánh giá)
9,446 Đ
220 lượt (1 Đánh giá)
13,886 Đ
212 lượt (1 Đánh giá)
22,111 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
28,971 Đ
180 lượt (1 Đánh giá)
38,872 Đ
232 lượt (1 Đánh giá)
52,592 Đ
157 lượt (1 Đánh giá)
24,531 Đ
190 lượt (1 Đánh giá)
37,123 Đ
219 lượt (1 Đánh giá)
18,870 Đ
168 lượt (1 Đánh giá)
33,078 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
30,625 Đ
154 lượt (1 Đánh giá)
28,283 Đ
151 lượt (1 Đánh giá)
44,178 Đ
216 lượt (1 Đánh giá)
39,128 Đ
209 lượt (1 Đánh giá)
38,328 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
2,331 Đ
141 lượt (1 Đánh giá)
64,935 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
56,677 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
53,946 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
3,219 Đ
132 lượt (1 Đánh giá)
20,557 Đ
129 lượt (1 Đánh giá)
20,557 Đ
167 lượt (1 Đánh giá)
18,215 Đ
159 lượt (1 Đánh giá)
22,278 Đ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
24,964 Đ
173 lượt (1 Đánh giá)
37,773 Đ
159 lượt (1 Đánh giá)
48,563 Đ
234 lượt (1 Đánh giá)
64,769 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
12,876 Đ
188 lượt (1 Đánh giá)
28,005 Đ
213 lượt (1 Đánh giá)
18,981 Đ
179 lượt (1 Đánh giá)
55,067 Đ
201 lượt (1 Đánh giá)
25,108 Đ
162 lượt (1 Đánh giá)
52,381 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
67,444 Đ
177 lượt (1 Đánh giá)
17,527 Đ
193 lượt (1 Đánh giá)
25,619 Đ
208 lượt (1 Đánh giá)
33,300 Đ

Loại sản phẩm: Bút sáp màu.

- Thương hiệu: Deli

- Màu sắc: 36 màu.

- Chất liệu: Màu sáp cao cấp mềm mượt.

235 lượt (1 Đánh giá)
47,908 Đ
185 lượt (1 Đánh giá)
51,238 Đ

Loại sản phẩm: compa

Thương hiệu: Deli

Qui cách: 24 cái/ hộp

174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Được làm từ thép mạ

- Được thiết kế theo phong cách hiện đại dễ sử dụng.

- Compa sử dụng bút chì gọn, tiện dụng và dễ thay thế.

- 1 cái/hộp.

- Trung Quốc

- Tránh nơi ẩm ướt.

159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
213 lượt (1 Đánh giá)
15,240 Đ
170 lượt (1 Đánh giá)
20,602 Đ
169 lượt (1 Đánh giá)
18,193 Đ
192 lượt (1 Đánh giá)
13,154 Đ

- Được làm từ thép mạ

- Được thiết kế theo phong cách hiện đại dễ sử dụng.

- Compa sử dụng bút chì gọn, tiện dụng và dễ thay thế.

- 1 cái/hộp.

- Trung Quốc

- Tránh nơi ẩm ướt.

197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
241 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
16,073 Đ
143 lượt (1 Đánh giá)
16,073 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
7,826 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
5,750 Đ
169 lượt (1 Đánh giá)
12,765 Đ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
62,959 Đ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
46,620 Đ
146 lượt (1 Đánh giá)
49,539 Đ
165 lượt (1 Đánh giá)
59,962 Đ
211 lượt (1 Đánh giá)
62,415 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
79,543 Đ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
42,402 Đ
147 lượt (1 Đánh giá)
78,266 Đ
208 lượt (1 Đánh giá)
41,114 Đ
221 lượt (1 Đánh giá)
44,356 Đ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
70,785 Đ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
73,094 Đ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
143 lượt (1 Đánh giá)
5,461 Đ
126 lượt (1 Đánh giá)
6,494 Đ
115 lượt (1 Đánh giá)
10,312 Đ
139 lượt (1 Đánh giá)
10,556 Đ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
8,358 Đ
144 lượt (1 Đánh giá)
2,165 Đ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
181 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
11,100 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
11,130 Đ
149 lượt (1 Đánh giá)
11,544 Đ
113 lượt (1 Đánh giá)
16,095 Đ

  Giao hàng miễn phí tại TPHCM
  Cung cấp sỉ cho đại lý
  Phân phối trên toàn quốc
  Thương hiệu Deli - Thương hiệu dẫn đầu
  Sản phẩm chính hãng - từ tập đoàn deli
  Cam kết chất lượng hàng tốt

174 lượt (1 Đánh giá)
8,159 Đ
132 lượt (1 Đánh giá)
9,502 Đ

  Giao hàng miễn phí tại TPHCM
  Cung cấp sỉ cho đại lý
  Phân phối trên toàn quốc
  Thương hiệu Deli - Thương hiệu dẫn đầu
  Sản phẩm chính hãng - từ tập đoàn deli
  Cam kết chất lượng hàng tốt

120 lượt (1 Đánh giá)
9,701 Đ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
3,674 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
2,642 Đ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
3,585 Đ
152 lượt (1 Đánh giá)
2,586 Đ
121 lượt (1 Đánh giá)
2,942 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
2,942 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
2,575 Đ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
328 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
10,234 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
5,328 Đ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
213 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
264 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
201 lượt (1 Đánh giá)
6,616 Đ
196 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
229 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
226 lượt (1 Đánh giá)
9,724 Đ
169 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
6,183 Đ
226 lượt (1 Đánh giá)
5,950 Đ
214 lượt (1 Đánh giá)
3,985 Đ
194 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
20,124 Đ
167 lượt (1 Đánh giá)
17,716 Đ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
111,322 Đ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
27,017 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
24,076 Đ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
33,933 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
30,481 Đ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
44,456 Đ
154 lượt (1 Đánh giá)
37,540 Đ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
57,487 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
51,715 Đ
204 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
93,506 Đ
205 lượt (1 Đánh giá)
28,272 Đ
214 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
196 lượt (1 Đánh giá)
28,694 Đ
225 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
226 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
235 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
191 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
211 lượt (1 Đánh giá)
55,500 Đ
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
61,705 Đ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
14,852 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
68,032 Đ
203 lượt (1 Đánh giá)
44,078 Đ
238 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
289 lượt (1 Đánh giá)
59,607 Đ
180 lượt (1 Đánh giá)
62,660 Đ
227 lượt (1 Đánh giá)
32,434 Đ
211 lượt (1 Đánh giá)
53,236 Đ
216 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
191 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
214 lượt (1 Đánh giá)
43,168 Đ
306 lượt (1 Đánh giá)
50,960 Đ
197 lượt (1 Đánh giá)
19,814 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
41,436 Đ
203 lượt (1 Đánh giá)
20,602 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
41,958 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
63,492 Đ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
240 lượt (1 Đánh giá)
21,001 Đ
164 lượt (1 Đánh giá)
7,890 Đ
188 lượt (1 Đánh giá)
7,300 Đ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
196 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
247 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
35,520 Đ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
203 lượt (1 Đánh giá)
7,481 Đ
204 lượt (1 Đánh giá)
11,311 Đ
234 lượt (1 Đánh giá)
16,162 Đ
155 lượt (1 Đánh giá)
27,806 Đ
223 lượt (1 Đánh giá)
22,433 Đ
189 lượt (1 Đánh giá)
8,760 Đ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
7,959 Đ
153 lượt (1 Đánh giá)
9,990 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
21,534 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
29,193 Đ
137 lượt (1 Đánh giá)
45,621 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
29,027 Đ
153 lượt (1 Đánh giá)
30,836 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
222 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
38,273 Đ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
32,823 Đ
131 lượt (1 Đánh giá)
34,577 Đ
119 lượt (1 Đánh giá)
29,193 Đ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
29,559 Đ
197 lượt (1 Đánh giá)
24,420 Đ
160 lượt (1 Đánh giá)
66,822 Đ
164 lượt (1 Đánh giá)
121,157 Đ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
759 lượt (1 Đánh giá)
191,597 Đ
183 lượt (1 Đánh giá)
143,801 Đ
213 lượt (1 Đánh giá)
251,804 Đ
208 lượt (1 Đánh giá)
189,755 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
124,087 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
97,946 Đ
170 lượt (1 Đánh giá)
88,434 Đ
164 lượt (1 Đánh giá)
71,384 Đ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
199 lượt (1 Đánh giá)
427,390 Đ
196 lượt (1 Đánh giá)
690,420 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
443,850 Đ
217 lượt (1 Đánh giá)
908,600 Đ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
237 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
24,580 Đ
243 lượt (1 Đánh giá)
8,650 Đ
181 lượt (1 Đánh giá)
27,300 Đ
198 lượt (1 Đánh giá)
40,560 Đ
188 lượt (1 Đánh giá)
38,720 Đ
162 lượt (1 Đánh giá)
36,450 Đ
263 lượt (1 Đánh giá)
269,290 Đ
190 lượt (1 Đánh giá)
182,770 Đ
394 lượt (1 Đánh giá)
346,080 Đ
160 lượt (1 Đánh giá)
315,180 Đ
169 lượt (1 Đánh giá)
182,770 Đ
206 lượt (1 Đánh giá)
40,450 Đ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
3,474 Đ
191 lượt (1 Đánh giá)
7,537 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
21,090 Đ
176 lượt (1 Đánh giá)
3,474 Đ
238 lượt (1 Đánh giá)
838,050 Đ
192 lượt (1 Đánh giá)
26,160 Đ
250 lượt (1 Đánh giá)
28,340 Đ
171 lượt (1 Đánh giá)
31,900 Đ
172 lượt (1 Đánh giá)
36,230 Đ
196 lượt (1 Đánh giá)
507,270 Đ
150 lượt (1 Đánh giá)
44,880 Đ
215 lượt (1 Đánh giá)
50,400 Đ
167 lượt (1 Đánh giá)
62,730 Đ
234 lượt (1 Đánh giá)
64,740 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
77,650 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
101,120 Đ
218 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
33,733 Đ
201 lượt (1 Đánh giá)
30,736 Đ
170 lượt (1 Đánh giá)
24,964 Đ
262 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
33,433 Đ
220 lượt (1 Đánh giá)
19,814 Đ
181 lượt (1 Đánh giá)
75,669 Đ
159 lượt (1 Đánh giá)
53,569 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
273 lượt (1 Đánh giá)
16,872 Đ
150 lượt (1 Đánh giá)
4,451 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
206 lượt (1 Đánh giá)
34,477 Đ
180 lượt (1 Đánh giá)
22,311 Đ
176 lượt (1 Đánh giá)
25,352 Đ
204 lượt (1 Đánh giá)
13,409 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
8,480 Đ
146 lượt (1 Đánh giá)
11,144 Đ
131 lượt (1 Đánh giá)
14,852 Đ
141 lượt (1 Đánh giá)
9,602 Đ
167 lượt (1 Đánh giá)
25,641 Đ
207 lượt (1 Đánh giá)
9,102 Đ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Khổ cắt : tối đa A3 (KT 460 x 380mm)

- Cắt tối đa 10 - 13 tờ giấy ĐL 70

- Chất liệu : Bàn cắt kim loại (thép chống rỉ)

- Thương hiệu : Deli

- Đóng gói: 1 chiếc/hộp, 4 chiếc/thùng

174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
320 lượt (1 Đánh giá)
7,448 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
7,615 Đ
189 lượt (1 Đánh giá)
15,107 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
43,820 Đ
215 lượt (1 Đánh giá)
16,528 Đ
147 lượt (1 Đánh giá)
11,877 Đ
143 lượt (1 Đánh giá)
14,075 Đ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
283 lượt (1 Đánh giá)
13,810 Đ
172 lượt (1 Đánh giá)
18,826 Đ
139 lượt (1 Đánh giá)
16,117 Đ
193 lượt (1 Đánh giá)
37,041 Đ
162 lượt (1 Đánh giá)
19,092 Đ
138 lượt (1 Đánh giá)
19,625 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
23,976 Đ
164 lượt (1 Đánh giá)
21,279 Đ
139 lượt (1 Đánh giá)
24,520 Đ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
247,590 Đ
198 lượt (1 Đánh giá)
148,220 Đ
149 lượt (1 Đánh giá)
156,580 Đ
165 lượt (1 Đánh giá)
209,350 Đ
207 lượt (1 Đánh giá)
230,410 Đ
159 lượt (1 Đánh giá)
14,275 Đ
177 lượt (1 Đánh giá)
16,783 Đ
212 lượt (1 Đánh giá)
26,229 Đ
147 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
201 lượt (1 Đánh giá)
38,761 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
189 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
198 lượt (1 Đánh giá)
20,246 Đ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm

-  Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 15 tờ

-  Dập 21 lỗ kích thước: 3 x 8mm,  khoảng cách lỗ: 14.3mm 

-  Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5 - 6.mm

-  Kích thước máy: 48 X 32 X 20cm

Đóng được tối đa 425 tờ

189 lượt (1 Đánh giá)
1,118,270 Đ

Máy đóng bằng tay, dùng lò xo nhựa

-  Đục lỗ 18 tờ/lần (lỗ hình chữ nhật)

-  Khổ giấy đóng lớn nhất: A4

-  Giấy đóng lên đến 500 tờ

-  Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa

-  Chức năng canh lề, chỉnh gáy

-  Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu

-  Kích thước: 500x425x350 mm

-  Trọng lượng : 5.6kg

185 lượt (1 Đánh giá)
1,956,970 Đ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

 -  Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm

 -  Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 10 tờ

 -  Dập 21 lỗ kích thước: 3 x 8mm,  khoảng cách lỗ: 14.3mm 

 -  Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5 - 6.5mm

 -  Kích thước máy: 48 x 32 x 20cm

176 lượt (1 Đánh giá)
911,630 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
364 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
266 lượt (1 Đánh giá)
3,634,370 Đ
212 lượt (1 Đánh giá)
2,005,590 Đ
203 lượt (1 Đánh giá)
2,137,010 Đ
215 lượt (1 Đánh giá)
207,940 Đ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
313 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
262 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
188 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
147 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
10,967 Đ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
260 lượt (1 Đánh giá)
2,753 Đ
192 lượt (1 Đánh giá)
56,199 Đ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
3,885 Đ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
3,030 Đ
156 lượt (1 Đánh giá)
4,618 Đ

Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.

 Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.

 Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

197 lượt (1 Đánh giá)
13,660 Đ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
237 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
199 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
257 lượt (1 Đánh giá)
3,508 Đ
182 lượt (1 Đánh giá)
358,580 Đ
194 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
269 lượt (1 Đánh giá)
83,250 Đ
235 lượt (1 Đánh giá)
22,933 Đ
241 lượt (1 Đánh giá)
26,984 Đ
245 lượt (1 Đánh giá)
29,681 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
138 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
138 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
127 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
132 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 15Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng xanh nước biển


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


224 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 8Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng xanh nước biển


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

EU00540 REFILLABLE XÓA KHÔ MARKER RED

Đặc điểm kỹ thuật:

Đầu bút: 2.0MM
Vật chất: PP
Bao bì: 12 cái / hộp
Điểm đánh dấu có thể nạp lại
Nạp hai lần cho 1 điểm đánh dấu: 1 Điểm đánh dấu = 3 điểm đánh dấu thông thường
Bỏ đánh dấu, mở nắp sau, nhúng mực từ hộp mực mới vào phần phía sau, đóng nắp sau
Màu : Màu đỏ

EU00540 REFILLABLE XÓA KHÔ MARKER RED giá rẻ chất lượng cao tại Sang Hà

146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 36Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


Quy cách: 4 cái / thẻ, 12 thẻ / hộp, 48 card / cartton


 

183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 20Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


Quy cách: 4 cái / thẻ, 12 thẻ / hộp, 72 thẻ / cartton


 

250 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 15Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


Quy cách: 4 cái / thẻ, 12 thẻ / hộp, 96 card / cartton


 

173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

EU45140 ĐÁNH DẤU VĨNH VIỄN REFILL INK 12 CÁI ĐỎ

Đặc điểm kỹ thuật :


2,5ml mỗi chai, 12 chai mỗi hộp
Vật chất : PP, mực in
Bao bì : 12 cái / hộp, bán mỗi hộp
Xoay đầu để mở, thêm mực bằng cách nhúng vào băng dính đánh dấu, được thiết kế để sử dụng 1 lần
Màu : Màu đỏ

EU45140 ĐÁNH DẤU VĨNH VIỄN REFILL INK 12 CÁI ĐỎ được phân phối tại Sang Hà giá rẻ nhất trên thị trường

184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Định lượng: 8Gram


Chất liệu: PVP


Màu sắc: Vàng


Thời Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


Quy cách: 4 cái / thẻ, 12 thẻ / hộp, 144 thẻ / cartton


 

252 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
181 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
203 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
202 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

MỰC ĐÁNH DẤU XÓA KHÔ ES630 12ML MÀU XANH

Đặc điểm kỹ thuật:


12ml
Vật chất :Mực, nhiều loại mực
Bao bì: 1 cái 
Màu : Màu xanh da trời,đen,đỏ

 

 

156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
198 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
248 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
195 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
127 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
222 lượt (1 Đánh giá)
421,790 Đ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
188 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
200 lượt (1 Đánh giá)
465,590 Đ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
196 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
304 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
200 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
530 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
189 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
195 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
259 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
211 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
206 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
208 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
179 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
221 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
224 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
205 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
223 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
194 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
219 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
225 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
208 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
241 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
195 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
188 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
126 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
344 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
188 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
605 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
195 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
217 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
258 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
127 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
138 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
168 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
178 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
194 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
199 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
62,600 Đ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
242 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
157 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
206 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
181 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Đặc điểm kỹ thuật : 153,3 * 12,18 * 10,62mm, 64 gram / hộp

Chất lượng            : Thép không gỉ

Đóng gói                : 1 cái / hộp PP, 10 hộp, 100 hộp

Màu                       :  Bạc

Kim loại, 5 bộ        : La bàn, chân khung, ngăn kéo mực, bút chì ngăn kéo, bút chì dẫn

210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
215 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
190 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
218 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
180 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
8,380 Đ
163 lượt (1 Đánh giá)
7,170 Đ
158 lượt (1 Đánh giá)
8,150 Đ
186 lượt (1 Đánh giá)
6,970 Đ
129 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
145 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
160 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
163 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
185 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
188 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ