• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
330 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
306 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
335 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
485 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
333 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
353 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
357 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
316 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
293 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
310 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
427 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
494 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
495 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
473 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
392 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
500 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
440 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
394 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
596 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
463 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
659 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
582 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,070 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
981 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
398 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
380 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
402 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
461 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
674 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
654 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
589 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
332 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
323 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
360 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
337 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
380 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
339 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
304 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
291 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
301 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
327 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
358 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
550 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
291 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
622 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
296 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
288 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
274 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
266 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
335 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

401 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
341 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
358 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
333 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
376 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
358 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
369 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
308 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
359 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus