• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
171 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
240 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
203 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
202 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
206 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
235 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
247 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
182 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
195 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
258 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
384 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
246 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
346 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
247 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
535 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
367 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
222 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
222 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
226 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
249 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
245 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
253 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
273 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
198 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
186 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
174 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
198 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
194 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
172 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
150 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
167 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
162 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

219 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
191 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
213 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
183 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
193 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
220 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
196 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
158 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus