• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
302 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
283 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
301 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
434 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
309 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
325 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
339 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
289 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
274 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
282 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
399 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
433 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
451 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
412 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
349 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
459 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
387 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
354 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
582 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
428 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
597 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
519 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
986 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
880 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
369 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
359 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
363 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
425 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
539 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
567 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
534 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
308 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
301 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
348 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
310 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
331 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
323 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
285 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
277 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
288 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
310 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
322 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
537 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
279 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
606 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
275 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
263 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
259 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
235 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
301 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

385 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
315 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
341 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
316 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
338 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
342 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
342 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
286 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
335 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus