• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
1,216 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
987 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,005 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,255 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,094 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
921 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,030 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
982 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
996 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,422 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,591 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,526 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,750 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,361 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,268 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,630 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,289 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,800 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,762 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,519 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,749 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,850 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
3,009 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,253 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,265 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,266 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,237 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,763 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,793 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,705 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
866 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
908 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,232 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
952 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,187 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,052 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
951 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
889 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
969 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,071 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,272 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
977 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,368 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
931 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,021 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
990 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,074 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
918 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

1,213 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
903 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,035 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
993 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,093 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,038 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
963 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
982 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,071 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus