• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
790 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
646 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
625 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
878 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
650 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
610 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
606 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
645 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
726 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
600 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
965 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,027 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
963 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
904 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
904 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,091 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
908 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,042 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,483 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,250 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
848 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
796 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
798 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
818 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,699 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,330 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,200 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
565 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
581 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
695 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
618 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
762 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
651 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
567 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
553 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
648 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
768 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
700 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
899 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
624 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
977 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
580 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
666 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
640 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
683 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
585 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

799 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
632 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
661 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
669 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
721 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
683 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
632 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
640 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
703 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus