• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
456 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
444 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
416 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
575 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
406 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
418 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
415 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
428 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
404 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
375 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
593 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
651 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
624 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
649 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
541 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
646 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
587 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
544 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
703 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
615 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
863 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
785 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,275 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,301 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
498 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
460 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
524 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
540 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,075 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
815 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
769 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
392 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
399 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
415 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
413 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
512 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
399 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
369 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
356 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
414 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
452 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
464 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
647 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
369 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
729 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
366 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
411 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
409 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
396 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
396 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

520 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
418 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
441 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
425 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
462 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
450 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
439 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
436 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
471 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus