• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
881 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
716 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
700 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
968 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
733 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
673 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
679 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
714 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
825 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
688 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,071 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,065 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,280 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
991 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
973 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,219 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
972 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,260 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,175 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,670 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,346 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,271 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,334 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
932 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
886 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
879 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
898 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,838 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,447 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,324 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
630 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
648 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
801 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
693 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
833 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
769 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
647 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
619 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
707 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
834 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
770 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
969 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
703 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,047 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
646 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
738 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
710 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
766 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
657 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

882 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
687 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
732 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
739 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
788 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
758 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
683 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
693 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
768 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus