• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
1,024 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
829 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
812 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,075 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
902 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
765 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
817 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
818 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
940 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
813 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,346 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,266 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,519 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,153 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,063 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,386 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,080 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,479 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,406 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,078 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,514 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,531 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,631 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,055 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,037 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,038 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,021 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
2,208 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,575 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,497 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
708 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
743 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,004 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
783 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
969 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
891 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
763 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
716 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
803 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
943 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
893 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,076 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
807 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,184 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
744 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
843 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
820 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
887 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
740 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

1,018 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
749 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
833 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
828 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
902 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
855 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
778 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
810 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
885 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus