• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
545 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
491 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
458 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
635 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
468 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
466 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
453 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
488 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
511 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
425 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
676 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
766 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
703 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
760 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
653 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
715 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
739 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
680 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
814 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
709 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,016 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
901 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,442 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,543 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
573 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
539 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
596 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
603 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,224 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
915 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
868 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
420 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
437 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
465 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
460 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
582 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
444 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
414 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
411 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
465 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
508 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
533 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
709 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
442 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
801 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
422 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
470 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
469 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
458 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
440 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

608 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
486 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
503 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
505 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
542 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
517 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
494 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
497 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
544 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus