• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
210 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
227 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
293 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
238 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
240 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
248 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
211 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
197 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
281 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
267 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
305 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
264 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
244 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
308 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
244 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
249 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
446 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
302 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
430 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
321 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
671 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
578 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
271 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
261 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
263 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
308 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
321 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
351 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
380 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
235 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
230 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
229 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
238 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
229 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
237 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
208 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
201 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
215 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
209 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
223 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
461 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
203 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
511 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
189 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
166 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
208 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

273 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
223 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
256 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
216 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
244 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
256 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
238 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
229 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus