• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
396 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
357 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
374 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
543 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
373 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
393 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
390 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
361 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
339 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
348 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
533 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
599 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
562 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
579 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
462 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
584 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
515 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
483 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
659 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
545 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
768 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
696 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,212 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,165 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
453 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
428 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
477 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
506 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
973 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
741 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
688 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
370 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
360 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
391 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
381 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
469 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
370 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
347 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
327 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
338 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
416 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
402 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
599 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
332 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
665 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
331 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
328 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
334 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
347 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
375 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

475 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
382 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
397 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
381 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
413 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
403 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
413 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
392 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
432 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus