• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
661 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
556 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
523 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
748 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
554 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
518 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
511 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
562 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
597 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
493 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
793 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
884 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
819 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
941 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
770 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
781 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
912 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
791 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
951 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
837 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,199 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,075 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,618 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,790 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
720 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
649 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
683 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
691 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,451 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,067 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
1,022 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
468 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
497 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
560 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
520 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
655 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
545 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
468 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
472 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
542 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
577 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
601 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
789 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
504 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
872 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
481 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
549 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
538 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
543 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
493 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Chất lượng keo dính tốt

Lực đẩy êm

Băng dài 12m, bề rộng 10mm

Tiết kiệm chi phí

679 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
553 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
562 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
575 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
616 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
579 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
549 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ruột băng dán Norino là một sản phẩm bổ trợ cho băng dán Norino. 
 • Băng dán dạng thỏi với mặt keo hình tổ ong dễ sử dụng.
 • Chiều rộng băng tương ứng với từng sản phẩm. 
 • 10Cây/1Hộp 20Hộp/1Thùng 200Cây/1Thùng.
 • Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với mẫu mã hiện đại.​
550 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
601 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Thương Hiệu Plus